ciągły

Encyklopedia PWN

funkcja f(x), która w punkcie a, należącym do jej dziedziny, ma wartość f(a) oraz granicę i zachodzi przy tym f(a) = ;
odlewanie, w którym ciekły metal jest wlewany w sposób ciągły do chłodzonej, trwałej formy odlewniczej, gdzie krzepnie, przybierając wymagane kształty (prętów, profili, rur, wlewków), i w tej postaci jest, także w sposób ciągły (lub skokowy), usuwany z przeciwnej strony formy.
Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego, ang. International Standard Serial Number Wymowa(ISSN Wymowa),
symbol nadawany każdemu wydawnictwu ciągłemu;
ekon. praca przedsiębiorstw prowadzona bez przerwy we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając świąt;
włókna przędne teoretycznie o nieograniczonej długości;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia