Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego, ang. International Standard Serial Number Wymowa(ISSN Wymowa),
symbol nadawany każdemu wydawnictwu ciągłemu;
7 cyfr oznacza tytuł wydawnictwa, ostatnia służy automatycznej kontroli poprawności symbolu; obowiązuje od 1975 (norma ISO), w Polsce od 1977.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia