certyfikatem

Encyklopedia PWN

dokument rejestracyjny stwierdzający przynależność państw. i własność statku wodnego;
dokument zastępujący polisę ubezpieczeniową w odniesieniu do części towarów w transporcie objętym wraz z innymi transportami wspólną polisą generalną.
pokwitowania wydawane przez skarb USA za złoto dostarczane mu przez banki federalne (System Rezerwy Federalnej);
ciąg znaków identyfikujących klienta (nadawcę), zaszyfrowany za pomocą klucza cyfrowego;
materiały stosowane zarówno do wykonania budowli, jak też do jej naprawy, remontu, modernizacji, przez wykorzystanie ich na stałe w obiekcie.
dokumenty, które zgodnie z prawem mor. powinny znajdować się na każdym statku morskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia