centralna

Encyklopedia PWN

Centralna Agencja Wywiadowcza, ang. Central Intelligence Agency Wymowa(CIA Wymowa),
amerykańska agencja federalna ds. wywiadu;
zał. 1955; biblioteka nauk. gromadząca zbiory z zakresu rolnictwa, przetwórstwa rolno-spoż. i nauk pokrewnych;
najstarsza, najzasobniejsza książnica Sił Zbrojnych RP; zał. 1919,
typ założenia architektonicznego, w którym rzut poziomy i bryła budynku są ukształtowane symetrycznie (przynajmniej wg 2 osi symetrii) względem punktu środkowego;
ostatnia instancja władz zajmujących się sprawami ludności chłopskiej w Królestwie Pol., zał. 1865 przy Komitecie Urządzającym do spraw Królestwa Polskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia