centralna

Encyklopedia PWN

1936–45 porozumienie central związków zaw. pracowników umysłowych;
Centralna Komisja Żeglugi na Renie, fr. Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), niem. Zentral Kommission für die Rheinschiffahrt (ZKR),
organizacja międzynar., zał. 1815 na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego;
zelektryfikowana linia kol. (magistrala), łącząca Śląsk (początek linii w Zawierciu) z Warszawą, należąca do eur. sieci kolejowej;
centrala związkowa, z siedzibą w Warszawie;
utworzona VII 1917 w Mińsku na zjeździe przedstawicieli Białoruskiej Socjalist. Hromady;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia