centralna

Encyklopedia PWN

jednostka centralna, ang. Central Processing Unit (CPU),
inform. część komputera zawierająca procesory wraz z ich pamięcią podręczną;
organ wykonawczy 1919–39 Związku Stow. Zaw. i 1945–49 Zrzeszenia Związków Zawodowych.
rosyjski bank centralny, założony 1991 w wyniku przekształcenia Banku Państwowego ZSRR, z siedzibą w Moskwie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia