Centralna Komisja Żeglugi na Renie
 
Encyklopedia PWN
Centralna Komisja Żeglugi na Renie, fr. Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), niem. Zentral Kommission für die Rheinschiffahrt (ZKR),
organizacja międzynar., zał. 1815 na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego;
zapewnia przestrzeganie wolności żeglugi na Renie, dba o jej rozwój i bezpieczeństwo, rozstrzyga spory, koordynuje prace hydrotechn. i prawne; pierwsza w historii organizacja międzyrządowa; członkami są państwa nadreńskie; siedziba w Strasburgu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia