Centralna Komisja do spraw Włościańskich
 
Encyklopedia PWN
jej zadaniem było kierowanie realizacją ukazu uwłaszczeniowego 1864; podlegały jej gubernialne Komisje Włościańskie (początkowo 15, od 1867 — 10), 1871 przekształcone w Gubernialne Urzędy do spraw Włościańskich; Komisja istniała do 1871, zastąpiona przez utworzoną w ramach Ministerstwa Spraw Wewn. w Petersburgu Tymczasową Komisję do spraw Włościańskich Guberni Królestwa Pol., istniejącą do 1884, gdy z kolei jej uprawnienia przejął utworzony wówczas w ramach Wydziału Ziemskiego Ministerstwa Spraw Wewn. Urząd do spraw Włościańskich Guberni Królestwa Pol.; rozpatrywał on zażalenia na decyzje gubernialnych urzędów włościańskich i działających przy nich tzw. oddzielnych urzędów, podejmowane w I instancji; odwołania od decyzji Urzędu były kierowane do Rządzącego Senatu w Petersburgu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia