bruzdkowana

Encyklopedia PWN

świerk, Picea,
rodzaj roślin drzewiastych z rodziny sosnowatych;
zarodkowy rozwój, embriogeneza, rozwój embrionalny,
zool. zespół procesów prowadzących do przekształcenia się zapłodnionego jaja (zygoty) w organizm mający pierwotne narządy, przypominający organizm dorosły (np. ludzki płód) lub też mający wygląd odmienny od organizmu dorosłego (np. larwy jeżowców), do wyklucia się z jaja lub opuszczenia ciała matki.
blastomery
[gr. blastós ‘zarodek’, ‘związek’, méros ‘cząstka’],
zool. komórki zarodka w stadium blastuli, powstałe w wyniku bruzdkowania, od stadium pierwszego podziału, poprzez stadium 4 blastomerów, 8 blastomerów itd. i stadium moruli do stadium blastuli; jednocześnie komórki budujące blastulę.
eliminacja i degradacja części chromatyny;
embriologia
[gr. émbryon ‘zarodek’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka zajmująca się rozwojem zarodkowym (embriogenezą) organizmów zwierzęcych (embriologia zwierząt) oraz człowieka w aspekcie zagadnień biologicznych.
epiblast
[gr. epí ‘na’, blastós ‘zarodek’],
biol. struktury anat. w zarodkach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia