bruzdkowana

Encyklopedia PWN

med. zmniejszenie we krwi obwodowej stężenia hemoglobiny poniżej wartości prawidłowych (poniżej 140 g/l u mężczyzn i poniżej 120 g/l u kobiet), liczby krwinek czerwonych (poniżej 4,5 · 1012/l u mężczyzn i 4,0 · 1012/l u kobiet) oraz wskaźnika hematokrytowego (poniżej 0,40 l/l u mężczyzn i 0,36 l/l u kobiet), także zmniejszenie całkowitej masy krwinek czerwonych, a niekiedy i całkowitej objętości krwi krążącej;
płciowe rozmnażanie, rozmnażanie generatywne,
biol., genet. rozmnażanie się organizmów przy udziale 2 komórek rozrodczych (gamet) łączących się w zygotę, z której przez dzielenie się komórek (początkowe stadium zwane bruzdkowaniem) i ich różnicowanie rozwija się organizm potomny;
segmentacja
[łac.],
biol. etap rozwoju zarodkowego → bruzdkowanie, także podział ciała → metameria.
węzeł zarodkowy, embrioblast,
anat. grupa komórek powstających w wyniku bruzdkowania w rozwoju zarodkowym owodniowców, część blastocysty ssaków z których powstaje właściwy zarodek;
zool. dwuwarstwowy twór powstający w czasie rozwoju owodniowców z węzła zarodkowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia