bruzdkowana

Encyklopedia PWN

gastrula
[gr.],
wczesne stadium rozwojowe zwierząt powstałe z zarodka w stadium blastuli w wyniku gastrulacji;
hipoblast
[gr.],
wewnętrzna warstwa, silnie spłaszczonych komórek tarczki zarodkowej zarodka w stadium gastruli;
jeżowce, Echinoidea,
gromada morskich bezkręgowców z typu szkarłupni;
Kurkiewicz Tadeusz Stefan, ur. 23 II 1885, Strzegowo (pow. mławski), zm. 11 III 1962, Poznań,
histolog i histochemik;
lancetnik, Branchiostoma lanceolatum,
przedstawiciel podtypu bezczaszkowców;
zool. komórki macierzyste mezodermy u zwierząt ze spiralnym typem bruzdkowania (m.in. pierścienic i mięczaków).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia