boczny

Encyklopedia PWN

obejście, ambit,
w kościołach przejście obiegające prezbiterium, zwykle na przedłużeniu naw bocznych i przeważnie do niego otwarte arkadami;
organogeneza
[gr. órganon ‘narząd’, génesis ‘powstawanie’],
biol.:
podstawowy organ roślin naczyniowych, składający się z łodygi, stanowiącej oś p.r., i liści.
piramidowe drogi, drogi korowo-rdzeniowe, szlaki korowo-rdzeniowe,
anat. wiązka włókien nerwowych biegnąca z kory mózgowej do rdzenia kręgowego;
pryzma
[gr.],
mat. pryzmatoid, którego podstawami są prostokąty, a przeciwległe ściany boczne (będące trapezami równoramiennymi) są jednakowo nachylone do podstawy (po przedłużeniu nie muszą przecinać się w jednym punkcie, czyli p. nie musi być ostrosłupem ściętym);
w gotyckiej architekturze sakralnej system konstrukcyjny, umożliwiający przesklepianie dużych przestrzeni na znacznej wysokości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia