boczne

Encyklopedia PWN

styren
[łac. < gr.],
winylobenzen, fenyloetylen,
najprostszy związek aromatyczny z alkenowym łańcuchem bocznym, C6H5–CH=CH2;
budynek mieszczący kramy, składy i kantory kupców zajmujących się handlem suknem;
Sulzbach
[zụlcbach],
m. w południowo-zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Saara, na północny wschód od Saarbrücken.
sympodium
[łac. < gr.],
sympodialne rozgałęzienie,
bot. typ rozgałęzienia pędu, w którym oś boczna dominuje nad osią macierzystą;
szałamaja
[niem. < gr.],
instrument muz., pochodzenia azjat., z grupy aerofonów stroikowych (aerofony);
szeng, sheng,
chiń. instrument muz. z grupy aerofonów stroikowych
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia