boczne

Encyklopedia PWN

wagon towarowy samowyładowczy z otwieranymi klapami bocznymi przeznaczony do przewozu materiałów sypkich.
tam-tam
[hindi],
muz.:
wnętrze ogrodowe ukształtowane w formie sali teatralnej ze sceną z ziemnego nasypu oraz kulisami ze szpalerów lub trejaży;
teleskop
[gr.],
urządzenie do odbioru promieniowania elektromagnetycznego (optycznego — teleskop optyczny, rentgenowskiego, gamma teleskopy wysokoenergetyczne, radiowego radioteleskop) ciał niebieskich, umożliwiające ogniskowanie wiązki w małym obszarze, w którym to promieniowanie może być analizowane.
telewizja, procesy techniki telewizyjnej,
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia