sympodium
 
Encyklopedia PWN
sympodium
[łac. < gr.],
sympodialne rozgałęzienie,
bot. typ rozgałęzienia pędu, w którym oś boczna dominuje nad osią macierzystą;
dominacja może być wynikiem genetycznie uwarunkowanej hierarchii wzrostowej wierzchołka gł. i szczytowego, np. w rozwoju kwiatostanów wierzchotkowatych, albo wynikiem zahamowania rozwoju lub obumarcia pąka szczytowego, np. u wielu drzew tworzących pąki zimowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia