boczne

Encyklopedia PWN

żegl. właściwości sterownicze statku wodnego określone przez zdolność przeciwstawiania się siłom zewn. (działaniu wiatru, fali) zmieniającym kierunek jego ruchu;
stojak, stempel,
górn. słupowy element obudowy kopalnianej, stanowiący bezpośrednią lub pośrednią podporę stropu wyrobiska;
geol. wypukła forma terenu w kształcie stożka, o różnej genezie.
Straubing
[sztrạubıŋ],
m. w południowo-wschodnich Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, nad Dunajem.
Struga, Strug, Stryj, Ryjak,
rz., prawy dopływ Wisłoka, płynie na Pogórzu Dynowskim i Przedgórzu Rzeszowskim, w woj. podkarpackim;
strzałka, Sagitta,
rodzaj bezkręgowców obejmujący ok. 50 gat. szczecioszczękich z 2 parami bocznych płetw;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia