stożek
 
Encyklopedia PWN
stożek,
geol. wypukła forma terenu w kształcie stożka, o różnej genezie.
S. napływowy powstaje wskutek nagromadzenia luźnego materiału skalnego osadzonego przez wody płynące w miejscach, gdzie gwałtownie zmniejsza się ich siła transport. (u wylotu dolin bocznych do dolin gł., u wylotu dolin górskich na płaskie przedpole); rodzajem s. napływowych są sandrydelty. S. usypiskowy tworzy się u podnóża stoku bądź u wylotu żlebu, w wyniku grawitacyjnego zsypywania się mas skalnych ze stoków. S. wulkaniczny powstaje z materiału wyrzucanego przez wulkan.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Stożek napływowy ze spływem gruzowo-błotnym, Spitsbergen fot. A. Musiał/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia