usypiskowy

Encyklopedia PWN

geol. stożkowate nagromadzenie odłamków skalnych u podnóża stoku górskiego;
wysoko położone fragmenty lądów, mniej lub bardziej rozczłonkowane, o dużych wysokościach względnych i nachyleniach stoków, oddzielone od sąsiednich wyżyn lub nizin wyraźną granicą naturalną.
rodzaj rumowiska skalnego, nagromadzenie okruchów skalnych u wylotu żlebu u podnóża stromych, skalistych stoków;
geogr. nachylona powierzchnia stanowiąca element form rzeźby powierzchni Ziemi, na którym pod wpływem siły ciężkości i czynników atmosferycznych rozwijają się procesy rzeźbotwórcze zw. procesami stokowymi.
geol. wypukła forma terenu w kształcie stożka, o różnej genezie.
żleb, rynna korazyjna,
stromościenna, podłużna dolinka o nierównym dnie, rozcinająca zbocze lub ścianę skalną zgodnie ze spadkiem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia