napływowy

Encyklopedia PWN

geol. wachlarzowata forma rzeźby terenu, o lekko wypukłej powierzchni, zbudowana z osadów naniesionych przez wody płynące;
dział gleb powstających w następstwie akumulacji materiału przez rzeki (mady rzeczne), falujące wody morskie (marsze) lub z deluwiów spłukiwanych ze zboczy wzniesień i gromadzących się u ich podnóży (deluwialne gleby);
oficjalna nazwa Kościoła tradycji luterańskiej w Polsce, wywodząca się od podstawowej księgi wyznaniowej — Wyznania Augsburskiego (Confessio Augustana 1530).
geol. wypukła forma terenu w kształcie stożka, o różnej genezie.
mieszkańcy Śląska.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia