wulkaniczny

Encyklopedia PWN

zagłębienie w kształcie czaszy, kotła lub lejka, przeważnie przy ujściu komina wulkanicznego;
cylindryczny, zazwyczaj gł. kanał, łączący komorę wulkaniczną z powierzchnią ziemi;
materiał piroklastyczny o średnicy ziaren 0,05–2 mm;
najdrobniejszy materiał piroklastyczny, o średnicy ziarn do 0,05 mm;
frakcja materiałów piroklastycznych o średnicy mniejszej od 2 mm;
bryła lawy o objętości od kilku cm3 do 1 m3 i więcej, wyrzucana przez wulkan podczas wybuchu i zakrzepła w powietrzu podczas lotu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia