biegunowe

Encyklopedia PWN

cysoida, cissoida
[gr. kissós ‘bluszcz’],
mat. krzywa płaska utworzona za pomocą 2 innych krzywych w następujący sposób: jeśli dane 2 krzywe wyrażają się we współrzędnych biegunowych równaniami r1 = f1(φ) i r2 = f2(φ), to równanie c. ma postać r = f1(φ) − f2(φ);
cząsteczka polarna, cząsteczka biegunowa, cząsteczka dipolowa, dipol,
cząsteczka utworzona z atomów o różnej elektroujemności, w której nastąpiło rozdzielenie ładunku dodatniego i ujemnego;
geod. elipsoida obrotowa spłaszczona, będąca przybliżeniem geoidy na pewnym obszarze (kraju, kontynentu);
Fermat
[fermạ]
Pierre de Wymowa, ur. 17 VIII 1601 lub 1607, Beaumont-de-Lomagne k. Montauban, zm. 12 I 1665, Castres,
francuski matematyk, z wykształcenia prawnik; także poeta.
zbiór końców wektorów o wspólnym początku i o długości proporcjonalnej do światłości źródła w danym kierunku
frygorofity
[łac.-gr.],
bot. rośliny przystosowane do skrajnych warunków życia w środowiskach zimnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia