cząsteczka polarna
 
Encyklopedia PWN
cząsteczka polarna, cząsteczka biegunowa, cząsteczka dipolowa, dipol,
cząsteczka utworzona z atomów o różnej elektroujemności, w której nastąpiło rozdzielenie ładunku dodatniego i ujemnego;
obdarzona momentem dipolowym rzędu 10–30 C · m (w niektórych cząsteczkach polarnych momenty dipolowe poszczególnych wiązań znoszą się, np. w liniowej cząsteczce CO2).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia