biegunowe

Encyklopedia PWN

spory
[gr.],
zool. w cyklu życiowym pierwotniaków pasożytniczych stadia przetrwalnikowe i jednocześnie inwazyjne;
Thuban
[arab.],
α Draconis,
gwiazda w gwiazdozbiorze Smoka,
bot. żeńskie pokolenie płciowe gametofit roślin nasiennych, rozwijający się z makrospory (zarodnika większego) w komorze zalążni (dolnej, rozszerzonej części słupka kwiatu), wewnątrz zalążka (żeńskiego elementu rozmnażania);
fiz. wzajemnie niezależne parametry określające położenie układu mech. w przestrzeni (mogą to być np. współrzędne kartezjańskie, współrzędne biegunowe, kąty Eulera);
ubogie gatunkowo zbiorowiska roślin, występujące na północnych obszarach biegunowych i podbiegunowych Ziemi, składające się z mszaków, porostów, roślin zielnych i krzewinek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia