cysoida
 
Encyklopedia PWN
cysoida, cissoida
[gr. kissós ‘bluszcz’],
mat. krzywa płaska utworzona za pomocą 2 innych krzywych w następujący sposób: jeśli dane 2 krzywe wyrażają się we współrzędnych biegunowych równaniami r1 = f1(φ) i r2 = f2(φ), to równanie c. ma postać r = f1(φ) − f2(φ);
w szczególności, gdy jedna z krzywych jest okręgiem o promieniu a, a druga — prostą doń styczną, to otrzymuje się cysoidę Dioklesa o równaniu
lub we współrz. prostokątnych:
y2 = x3/(2ax).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia