bezstykowy

Encyklopedia PWN

element prowadzący i nośny drogi kol. (2 toki szyn mocowane do podkładów), także potoczna nazwa nawierzchni kolejowej i drogi kolejowej;
alternator
[łac. alterno ‘wymieniam, przemieniam’],
wielobiegunowa prądnica elektryczna synchroniczna prądu 3-fazowego małej mocy, z wbudowanym układem prostowniczym;
procesy fiz., w których następuje zamiana (przekształcenie) energii elektr. bądź magnet. na energię fal sprężystych za pośrednictwem energii drgań mech. wywołanych przez zjawiska elektro- i magnetomech.
system transportu osób i ładunków za pomocą pojazdów poruszających się po wyznaczonym torze.
magnetorezystor
[gr.-łac.],
magnetoopornik,
rezystor o rezystancji zmieniającej się pod wpływem zewn. pola magnet. (magnetooporowe zjawisko);
obróbka materiałów za pomocą narzędzi nieskrawających, wykorzystująca zjawisko erozji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia