kolejowa nawierzchnia
 
Encyklopedia PWN
kolejowa nawierzchnia, pot. niewłaściwie tor,
zespół szyn tworzących tory, połączonych złączkami i przytwierdzonych do podkładów (drewn., betonowych) leżących na podsypce (np. warstwie tłucznia);
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia