bagienne

Encyklopedia PWN

leśn. grupa typów lasów iglastych z dominacją sosny lub świerka, występujących w strefie umiarkowanej i chłodnej półkuli północnej, o niskiej bonitacji drzewostanu, na ubogich, kwaśnych glebach bielicoziemnych z próchnicą lub torfem wysokim;
Cernavodă kultura
[czernawọdə k.],
archeol. kultura schyłkowego eneolitu występująca na obszarze wschodniej Rumunii i północno-wschodniej Bułgarii;
Czadu, Kotlina, ang. Chad Basin, fr. Bassin du Lac Chad,
rozległe, bezodpływowe obniżenie w Afryce, na południu Sahary i w regionie Sudanu, na terenie Czadu, Rep. Środkowoafryk., Kamerunu, Nigerii i Nigru;
Floryda, Florida Peninsula,
półwysep w południowo-wschodniej części USA, między Zatoką Meksykańską a Cieśniną Florydzką i Oceanem Atlantyckim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia