bonitacja drzewostanu
 
Encyklopedia PWN
bonitacja drzewostanu,
leśn. ocena jakości i klasyfikacja drzewostanu na podstawie zdolności produkcyjnej siedliska leśnego, dla danego gat. drzewa wyznaczona na podstawie miąższości drzewostanu w określonym wieku;
jako miernik bonitacji drzewostanu najczęściej jest przyjmowana przeciętna wysokość drzewostanu, którą porównuje się z wysokością podaną w tabelach zasobności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia