bagienne

Encyklopedia PWN

wrzosiec bagienny, pot. wrzosowiec, Erica tetralix,
gatunek zimozielonej rośliny zdrewniałej — krzewinki z rodziny wrzosowatych podobnej do wrzosu, występującej w zachodniej i północnej Europie, w warunkach klimatu umiarkowanego mor.;
woj. w południowo-wschodniej Polsce;
hydrol. naturalny ciek powstały z połączenia potoków (strumieni, strug) lub wypływający z czoła lodowca, jeziora, źródła (wywierzyska), rzadziej z obszaru zabagnionego, zasilany powierzchniowo i podziemnie wodą z opadów spadłych w jego dorzeczu, mający ukształtowane koryto i płynący pod działaniem siły grawitacyjnej w łożysku i dolinie, wyżłobionych w wyniku działania jego siły erozyjnej.
kompleks leśny na piaszczystej Równinie Goleniowskiej, po wschodniej stronie Zalewu Szczecińskiego w woj. zachodniopomorskim;
dział gleb powstałych pod bezpośrednim wpływem wód gruntowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia