Cernavodă kultura
 
Encyklopedia PWN
Cernavodă kultura
[czernawọdə k.],
archeol. kultura schyłkowego eneolitu występująca na obszarze wschodniej Rumunii i północno-wschodniej Bułgarii;
nazwa od stanowiska Dealul Sofia w Cernavodă; genetycznie powiązana z kulturą Gumelniţa i osadnictwem eneolitycznym strefy nadczarnomor. (m.in. pochówki barwione ochrą); oprócz długotrwałych osiedli na tallach (tall), które należały do typowych rolników, często występują osady nawodne i bagienne łowców i rybaków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia