azja

Encyklopedia PWN

kilka gat. ssaków kopytnych z rodzaju Ovis, z rodziny krętorogich;
Paweł, Paweł Apostoł, Paweł z Tarsu, święty, ur. ok. 10 r., zm. między 64 a 67 r.,
najważniejszy misjonarz i teolog wczesnego chrześcijaństwa, zw. Apostołem Narodów.
pistacja, Pistacia,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny nanerczowatych (Anacardiaceae)
Pontyjskie, Góry, Karadeniz Dağları,
łańcuch górski w zachodniej Azji, na półwyspie Azja Mniejsza, ciągnący się w północnej Turcji, między wybrzeżem Morza Czarnego na północy a Wyżyną Anatolijską na południu;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
ogół druków o charakterze informacyjnym i regularnej częstotliwości ukazywania się, obejmujący wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (p. codzienna o treści ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treści ogólnej.
państwo w Azji Południowo-Wschodniej, na wyspach w południowo-wschodnim wejściu do cieśniny Malakka, u południowych brzegów Półwyspu Malajskiego; na północy oddzielony od Malezji cieśniną Johor, na południu — Cieśniną Singapurską od archipelagu Riau w Indonezji
szczekuszki, Ochotonidae,
rodzina ssaków z rzędu zajęczaków; występują w Ameryce Północnej (G. Skaliste) i Azji Środkowej oraz w północno-wschodniej Azji, od Afganistanu i Kazachstanu, po Himalaje na południu i Kamczatkę na północy.
nazwa zbiorowa ok. 65 gat. ssaków z rzędu gryzoni, z rodziny myszowatych;
szlaki komunikacyjne umożliwiające kontakty między ośrodkami produkcji i zbytu;
państwo w Azji Południowo-Wschodniej, na Półwyspie Indochińskim i w północnej części Półwyspu Malajskiego, nad Morzem Andamańskim (Ocean Indyjski) i Zatoką Tajlandzką (Ocean Spokojny)
Taszkent, Toshkent,
stolica Uzbekistanu w południowo-wschodniej części kraju, na przedgórzach Tien-szanu, w oazie w dolinie rz. Chirchiq (dopływ Syr-darii), miasto wydzielone, ośrodek administracyjny wilajetu taszkenckiego;
grupa ludów spokrewnionych językowo, lecz zróżnicowanych pod względem kulturowym.
wielbłąd dwugarbny, baktrian, Camelus bactrianus,
ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądowatych;
państwo w Azji Południowo-Wschodniej, na Półwyspie Indochińskim, nad Morzem Południowochińskim (Ocean Spokojny)
winorośl, Vitis,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych z rodziny winoroślowatych, obejmujący 50–60 gat. pnączy występujących w Azji (gł. w Chinach) i Ameryce Północnej (1 gat. — w. właściwa, także w południowej Europie), najczęściej w łęgowych lasach liściastych na żyznych siedliskach nadrzecznych;
archeol. jedna z 3 epok, na które 1836 Ch.J. Thomsen podzielił pradzieje, następująca po epoce brązu;
instytucje, które gromadzą bieżące informacje dotyczące polityki, gospodarki i in. dziedzin życia w kraju i na świecie, opracowują je i udostępniają środkom masowego przekazu, wydają biuletyny dla środków przekazu, serwisy dla odbiorców zagranicznych.
agencje prasowe poza Europą,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia