autorytarna

Encyklopedia PWN

autorytaryzm
[łac. auctoritas ‘powaga’, ‘wpływ’],
system rządów powstałych w opozycji do rządów demokratycznych z powodu ich niedowładu.
Bordewijk
[bọrdəweik]
Ferdinand, pseud. Ton Ven, ur. 10 X 1884, Amsterdam, zm. 29 IV 1965, Haga,
pisarz holenderski;
Bradshaw
[brạ̈dszo:]
Robert Llewellyn, ur. 1916, zm. 23 V 1978,
polityk Saint Kitts-Nevis-Anguilli;
Calles
[kạjes]
Elías Plutarco, właśc. E. Plutarco, ur. 25 IX 1877, Guaymas (stan Sonora), zm. 19 X 1945, m. Meksyk,
polityk meksykański;
Carpentier
[karpentiẹr]
Alejo Wymowa, ur. 26 XII 1904, Hawana, zm. 24 IV 1980, Paryż,
kubański pisarz, dziennikarz i muzykolog.
CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, Hiszpańska Konfederacja Autonomicznych Organizacji Prawicy,
blok hiszpańskiej organizacji prawicowych, załozonych III 1933;
Déat
[deạ]
Marcel, ur. 7 III 1894, Guérigny, zm. 10 I 1955, San Vito k. Turynu,
fr. polityk i publicysta;
Demokratyczna Partia (DP), tur. Demokrat Partisi,
turecka partia polit., zał. 1946 przez działaczy krytycznie nastawionych do polityki etatyzmu i autorytarnych metod rządów kemalistowskiej Republikańskiej Partii Ludowej
proces przeobrażeń systemu politycznego w kierunku rozszerzenia politycznego uczestnictwa obywateli w działalności danego państwa;
Dollfuss Engelbert Wymowa, ur. 4 X 1892, Texing, zm. 25 VII 1934, Wiedeń,
polityk austr.; jeden z przywódców Partii Chrześc.-Społecznej
Donoso Cortés
[d. kortẹs]
Juan, markiz de Valdegamas (od 1846), ur. 6 V 1809, Valle de la Serena (Estremadura), zm. 3 V 1853, Paryż,
hiszp. polityk, myśliciel i pisarz polit.;
dyktatura
[łac.],
forma rządów arbitralnych (wyłączonych spod kontroli społecznej), sprawowanych przez jednostkę (absolutyzm, cezaryzm) lub wąską grupę, w starożytnym Rzymie urząd dyktatora;
Erdoğan Recep Tayyip, ur. 26 II 1954, Stambuł,
turecki polityk, ekonomista;
organizacje pozarządowe w krajach Ameryki Łac. skupiające rodziny i krewnych osób represjonowanych i/lub zaginionych bez wieści w okresie rządów autorytarnych w latach 70. i 80. XX w.;
Feliks III (II), święty, data ur. nieznana, zm. 1 III 492, Rzym,
papież, przeciwnik szerzącego się na Wschodzie monofizytyzmu.

Słownik języka polskiego PWN

osobowość autorytarna «osobowość człowieka silnie identyfikującego się z własną grupą i przyjmującego postawy nietolerancji, pogardy i agresji wobec innych grup»
autorytarny
1. «oparty na bezwzględnym posłuszeństwie wobec władzy»
2. «narzucający swoją wolę, opinię, wymuszający posłuszeństwo»

• autorytarnie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia