pedagogika antyautorytarna
 
Encyklopedia PWN
pedagogika antyautorytarna,
syntetyczne określenie nurtów pedag. w XX w., które łączy sprzeciw wobec autorytarnych tendencji w wychowaniu, oświacie i życiu społecznym;
nie ma jednej teorii wychowania antyautorytarnego; pojęcie pedagogiki antyautorytarnej odnosi się zarówno do ideologii wychowania rewolucyjnego, ukierunkowanego na radykalną zmianę społ., polit. i kulturową (nurt polit.), jak i wychowania wolnego od represji i przymusu społ. (nurt edukacyjny); pedagogika antyautorytarna w nurcie polit., którego prekursorem był Th. Adorno, zabiega o wolność jednostek i sprawiedliwość społ., traktując wychowanie jako element walki o zmianę społ.; pedagogika antyautorytarna w nurcie edukacyjnym, wyrastającym z kontestacji pokolenia 1968, neguje tradycyjne, autorytarne wychowanie i nauczanie, promując relacje partnerskie między rodzicami, nauczycielami a uczniami; jest zorientowana na swobodny rozwój dziecka; przeciwstawia się tradycyjnej tabuizacji sfer życia (np. seksualnego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia