szkoły freinetowskie
 
Encyklopedia PWN
szkoły freinetowskie,
typ szkoły alternatywnej, tzw. szkoły nowoczesnej, stworzonej przez C. Freineta;
jej cechami są m.in.: uczenie się przez działanie, uczenie się przez rozwiązywanie problemów, działalność twórcza uczniów i jej zespolenie z różnymi formami pracy indywidualnej i zespołowej, indywidualizacja kształcenia, dostosowywanie zajęć dydaktyczych do życia dziecka, jego potrzeb i zainteresowań, powiązanie życia szkolnego ze środowiskiem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia