automatycznej

Encyklopedia PWN

elektromagnes
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, magnḗtēs (líthos) ‘magnetyczny (kamień)’],
cewka elektryczna, zwykle z rdzeniem ferromagnetycznym (magnetycznie miękkim) o otwartym obwodzie magnetycznym, wytwarzająca pole magnetyczne o określonych parametrach użytkowych po zasileniu jej prądem elektrycznym (magnetyzm).
filtracja
[łac.],
elektr. proces przetwarzania sygnałów mający na celu wydzielenie z mieszaniny sygnałów tylko sygnałów o pożądanych właściwościach;
Findeisen Władysław, ur. 28 I 1926, Poznań,
automatyk;
ekon. metoda organizacji pracy i zarządzania wielkim przedsiębiorstwem, wprowadzona 1913 przez H. Forda w jego zakładach Ford Motor Company; metoda ta jest także zwana kierunkiem przemysłowym w zarządzaniu albo kierunkiem techniczno-fizjologicznym; twórcza kontynuacja tayloryzmu;
mieszanina gazów będących produktami spalania prochu w lufie broni podczas strzału;
higrostat
[gr.],
humidostat,
urządzenie do automatycznej regulacji wilgotności powietrza.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia