automatycznej

Encyklopedia PWN

proces zachodzący w systemach komputerowych lub — rzadziej — w specjalnie zaprojektowanych układach automatycznych
ekon. środki wmontowane w system gospodarczy, niezależne od bieżącej polityki państwa, stabilizujące rozmiary globalnego popytu i łagodzące amplitudę wahań aktywności gospodarczej w cyklu koniunkturalnym.
w dydaktyce komputerowo wspomagane uczenie, w którym uczeń odpowiada na pytania testowe z określonej dziedziny zadawane przez komputer, a komputer ocenia poprawność odpowiedzi i stosownie do tego dobiera kolejne pytania lub instrukcje naprowadzające ucznia na prawidłową odpowiedź;
lotn. urządzenie sterujące automatycznie statkiem latającym na podstawie poleceń wydanych przez pilota;
karabin samopowtarzalny wyposażony w przełącznik rodzaju ognia (ogień pojedynczy lub ciągły);
techn. samoczynne zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie informacji o stanie obiektów (przedmiotów, procesów) w celu wykrywania sytuacji wymagających odpowiedniej reakcji układu sterowania automatycznego;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia