automatycznej

Encyklopedia PWN

CD, ang. Compact Disc Wymowa,
system zapisu i odczytu (za pomocą wiązki promieniowania lasera) na nośniku, tzw. płycie lub dysku CD, sygnałów cyfrowych (przetworzonych dźwięków, ilustracji, tekstów, obrazów ruchomych) oraz danych;
ciągnik, traktor,
pojazd z własnym napędem służący do ciągnięcia przyczep, naczep, maszyn i urządzeń roln., dział i innego sprzętu wojsk. na podwoziach jezdnych, a także do zawieszania na nim różnych osprzętów roboczych;
przyrząd pomiarowy służący do mierzenia ciśnienia w płynach (cieczach, gazach lub parach).
Dalén Nils Gustaf, ur. 30 XI 1869, Stenstorp, zm. 9 XII 1937, Sztokholm,
szwedzki fizyk i wynalazca;
Diegtiariow Wasilij A., ur. 2 I 1880, Tuła, zm. 16 I 1949, Moskwa,
ros. generał, inżynier, konstruktor broni strzeleckiej;
elektrokardiogram
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, kardía ‘serce’, grámma ‘zapis’],
EKG,
graficzne przedstawienie (na papierze lub ekranie monitora) przebiegu czasowego czynności elektr. serca w postaci synchronicznie zarejestrowanych (za pomocą elektrokardiografu) krzywych, pochodzących od poszczególnych odprowadzeń elektrokardiograficznych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia