artystyczne

Encyklopedia PWN

w najszerszym rozumieniu epoka w historii kultury europejskiej obejmująca zjawiska artystyczne od końca XVI do połowy XVIII w.; w sensie najwęższym pojęcie to określa kierunek w sztukach plastycznych Włoch i Hiszpanii, występujący również w krajach środkowej Europy (Austria, Niemcy); pomiędzy tymi skrajnymi wariantami istnieje wiele koncepcji pośrednich, dotyczących zarówno topografii baroku, jak i jego ram chronologicznych.
Bednarzewska Konstancja, ur. 10 IV 1866, Warszawa, zm. 11 I 1940, Kraków,
aktorka;
Bellini Giovanni, ur. między 1431 a 1436, zapewne w Wenecji, zm. 29 XI 1516, tamże,
włoski malarz i rysownik.
awangardowe ugrupowanie artystyczne, działające 1924–26 w Warszawie, niemające statusu formalnego;
„Błyskawica”, oficjalna nazwa Stacja Nadawcza Armii Krajowej „Błyskawica”,
radiostacja działająca 8 VIII–4 X 1944, w okresie powstania warszawskiego;
Bochnak Adam, ur. 17 IX 1899, Kraków, zm. 28 V 1974, tamże,
historyk sztuki, muzeolog;
stowarzyszenie artystyczne działające 1925–39; założone z inicjatywy T. Pruszkowskiego i skupiające część uczniów jego pracowni w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie;
Brzękowski Jan, ur. 18 XII 1903, Nowy Wiśnicz, zm. 3 VIII 1983, Paryż,
poeta, prozaik, eseista;
Buñuel
[buńuẹl]
Luis Wymowa, ur. 22 II 1900, Calanda (prow. Teruel), zm. 29 VII 1983, m. Meksyk,
hiszpański reżyser i scenarzysta filmowy;
Capote
[kəpọuti]
Truman Wymowa, właśc. T. Streckfus Persons Wymowa, ur. 30 IX 1924, Nowy Orlean, zm. 25 VIII 1984, Los Angeles,
jeden z najbardziej oryginalnych i utalentowanych amerykańskich prozaików XX w..
ceramika
[gr. kéramos ‘ziemia’, ‘glina’; kerameoús ‘wykonany z gliny’],
nieorganiczne i niemetaliczne materiały otrzymywane w wyniku procesu ceramicznego; także technologia wytwarzania takich materiałów oraz nauka obejmująca badania dotyczące ich otrzymywania, właściwości i zastosowania.
Cękalski Eugeniusz, ur. 30 XII 1906, Saratów, zm. 1 V 1952, Praga,
reżyser, teoretyk filmu, pedagog, działacz filmowy;
Chełmoński Józef, ur. 7 XI 1849, Boczki k. Łowicza, zm. 6 IV 1914, Kuklówka k. Grodziska Mazowieckiego,
malarz, jeden z najwybitniejszych twórców malarstwa realistycznego w Polsce.
chinoiserie
[szinuazrị; fr., ‘chińszczyzna’] Wymowa,
termin używany od XVIII w. na określenie wyrobów artystycznych wytwarzanych w Europie na wzór sztuki Dalekiego Wschodu;
Cwietajewa Marina I., ur. 8 X 1892, Moskwa, zm. 31 VIII 1941, Jełabuga,
poetka rosyjska.
Czapka Frygijska, Grupa Plastyków Warszawskich,
ugrupowanie artystyczne skupiające malarzy i grafików;

Materiały dodatkowe

miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.
Kodeks Baltazara Behema, miniatura Ludwisarz
Podkowiński Władysław, Szał (Szał uniesień, Szał marzeń)
miasto w Brazylii, nad Oceanem Atlantyckim.

Słownik języka polskiego PWN

rzemiosło artystyczne «dziedzina sztuk plastycznych obejmująca ręczną wytwórczość artystycznych przedmiotów użytkowych»
artystyczny
1. «związany ze sztuką lub z artystą»
2. «posiadający walory artystyczne»

• artystycznie • artystyczność
gimnastyka artystyczna «dyscyplina sportowa uprawiana przez kobiety, obejmująca ćwiczenia z różnymi przyborami, wykonywane przy muzyce»
grafika artystyczna «grafiki niemające określonego charakteru użytkowego poza oddziaływaniem estetycznym»
język artystyczny «język utworów literackich»
kierownik artystyczny «osoba w teatrze, pracowni itp. odpowiedzialna za zgodność efektów pracy z wymaganiami sztuki»
styl artystyczny «styl utworów literackich»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia