arkuszowe

Encyklopedia PWN

błona fot. pokrojona na arkusze różnego formatu i różnego kształtu (od 6,5 × 9 cm do 50 × 60 cm).
materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
proces wielokrotnej reprodukcji obrazu (znaków pisma, rysunków i in.) na podłożu drukowym: papierze, kartonie, tekturze, foliach metalowych i z tworzyw sztucznych (drukowa folia), szkle, porcelanie i in.
drukujące maszyny, maszyny drukarskie, maszyny poligraficzne,
maszyny do drukowania odbitek na podłożu drukowym (papierze, tkaninie, folii metalowej lub z tworzywa sztucznego i in.).
światłoszczelny pojemnik pozwalający na zakładanie znajdującego się w nim materiału światłoczułego do aparatu fot. w świetle dziennym;
techn. rodzaj obróbki plast. na zimno lub na gorąco zmieniającej kształt przedmiotów cienkościennych (blach, taśm, folii, płyt i przedmiotów o małej grubości w stosunku do innych wymiarów) z materiałów metalowych i niemetalowych (gł. z tworzyw termoplast. i kompozytów, jak tłoczywa arkuszowe);
termoutwardzalne lub termoplast. tworzywa sztuczne przygotowane do formowania przez prasowanie, wtrysk lub wytłaczanie;
arkusz
[łac.],
cienki płat materiału (np. papieru, blachy) określonego formatu;
jednostka miary produkcji poligraficznych;
poligr. błona arkuszowa do otrzymywania obrazów półtonowych lub kreskowych.
telekom. rodzaj aparatu telegraficznego drukującego, o działaniu arytmicznym (systemu start–stop);
cylinder stanowiący element maszyny drukującej;
urządzenie do rejestrowania barwnych lub czarno-białych obrazów na błonie fotograficznej;
fot. światłoszczelne naczynie cylindryczne do chem. obróbki różnych naświetlonych materiałów fot., np. negatywowych (wszystkich formatów), diapozytywowych, ale również materiałów arkuszowych (np. Cibachrom);
warstwowe tworzywo drzewne (tworzywa drzewne) zgęszczone do 1400 kg/m3, wytwarzane ze sklejonych (pod ciśnieniem do 30 MPa, w temperaturze do 150°C) arkuszy (l. arkuszowy) lub odpadów (l. skrawkowy) cienkiego forniru;
mapa fragmentu powierzchni Ziemi z treścią przystosowaną do wymogów nawigacji lotn., obowiązujących zarówno w lotnictwie cywilnym (np. komunik., sport.), jak i wojskowym.
ogół środków techn., procesów technol., materiałów i metod organizacyjnych służących zapisywaniu, gromadzeniu, powielaniu i udostępnianiu informacji, szczególnie pisanej (dokumenty, czasopisma nauk. i in., książki, mapy), w formie zminiaturyzowanych obrazów fotograficznych.
papier lub tektura niepoddawane dodatkowym procesom po uformowaniu, osadzeniu i odwodnieniu na sicie maszyny papiernicze (poza ewentualnym satynowaniem);
proces przetwórstwa tworzyw sztucznych, umożliwiający wytwarzanie wyrobów o żądanych kształtach przez stopienie tworzywa w podwyższonej temperaturze, wprowadzenie pod ciśnieniem do metalowej formy, ochłodzenie i wypchnięcie z formy;

Słownik języka polskiego PWN

arkusz «prostokątny płat papieru, folii, blachy»
• arkuszowy • arkusik
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia