arkuszowe

Encyklopedia PWN

błona fot. pokrojona na arkusze różnego formatu i różnego kształtu (od 6,5 × 9 cm do 50 × 60 cm).
materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
proces wielokrotnej reprodukcji obrazu (znaków pisma, rysunków i in.) na podłożu drukowym: papierze, kartonie, tekturze, foliach metalowych i z tworzyw sztucznych (drukowa folia), szkle, porcelanie i in.
drukujące maszyny, maszyny drukarskie, maszyny poligraficzne,
maszyny do drukowania odbitek na podłożu drukowym (papierze, tkaninie, folii metalowej lub z tworzywa sztucznego i in.).
światłoszczelny pojemnik pozwalający na zakładanie znajdującego się w nim materiału światłoczułego do aparatu fot. w świetle dziennym;
techn. rodzaj obróbki plast. na zimno lub na gorąco zmieniającej kształt przedmiotów cienkościennych (blach, taśm, folii, płyt i przedmiotów o małej grubości w stosunku do innych wymiarów) z materiałów metalowych i niemetalowych (gł. z tworzyw termoplast. i kompozytów, jak tłoczywa arkuszowe);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia