drukowa folia
 
Encyklopedia PWN
drukowa folia,
folia stosowana jako podłoże drukowe w procesach drukowania.
Folie drukowe są wykonywane z tworzyw sztucznych lub z metali oraz z ich laminatów. Są stosowane przede wszystkim do wytwarzania opakowań, przy czym opakowanie może być formowane przed lub po zadrukowaniu folii. Rozróżnia się folie drukowe monolityczne, stanowiące warstwę jednego tworzywa, lub wielowarstwowe, a także folie laminowane warstwami papieru, kartonu lub tektury. Najczęściej stosuje się folie drukowe: celulozowe (celofanowe) i z octanu celulozy, polietylenowe, polipropylenowe, z poliestrów tereftalowych, poliamidowe, z poli(chlorku winylu), polistyrenowe, z poli(chlorku winylidenu) (saranowe), z poli(alkoholu winylowego) oraz aluminiowe. W celu zwiększenia przyczepności farby drukowej do podłoża powierzchnie niektórych folii (gł. polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych) przed zadrukowaniem aktywuje się, np. za pomocą płomienia gazowego (powodującego rozwinięcie powierzchniowej struktury folii w wyniku działania podwyższonej temperatury i redukującego działania gazów) lub wyładowań koronowych (powodujących, m.in. pod wpływem wydzielającego się podczas wyładowań ozonu, powstawanie na powierzchni folii nadtlenków o dobrych właściwościach adhezyjnych). Często urządzenie do wytłaczania folii jest połączone z maszyną drukującą i wytworzona folia jest od razu aktywowana, a następnie zadrukowywana.
Herbert Czichon
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia