argumentem funkcji

Encyklopedia PWN

logika
[gr. logikós ‘zgodny z rozumowaniem’],
teoria czynności poznawczych, przede wszystkim naukotwórczych,
log. układ tabelaryczny, na którego podstawie określa się zależność log. wartości funkcji zdaniowych od wartości log. ich argumentów;
ekon. negatywne następstwa oddziaływania państwa na podmioty gospodarcze; zawodność państwa.
inform. jeden z wariantów wprowadzonej przez J. Łukasiewicza notacji polskiej, czyli beznawiasowego zapisu wyrażeń arytmetycznych i logicznych;
predykat
[łac.],
log. w tradycyjnym znaczeniu — tyle co orzecznik;
Protagoras z Abdery, Prōtagóras, ur. ok. 485, Abdera, zm. ok. 415 p.n.e., w drodze na Sycylię(?),
filozof gr.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia