matryca logiczna
 
Encyklopedia PWN
matryca logiczna,
log. układ tabelaryczny, na którego podstawie określa się zależność log. wartości funkcji zdaniowych od wartości log. ich argumentów;
matryce logiczne nazywa się często tablicami zero-jedynkowymi, a operowanie nimi przy sprawdzaniu wyrażeń rachunku zdań — zero-jedynkową metodą sprawdzania (dla oznaczania prawidłowości zdań używa się zwykle symbolu „1”, a dla oznaczania ich fałszywości symbolu „0”); matryce logiczne zostały wprowadzone w 2. poł. XIX w. przez Ch.S. Peirce’a i E. Schrödera; rozwój badań nad nimi nastąpił w XX w., zwłaszcza po odkryciu logik wielowartościowych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia