amfoteryczne

Encyklopedia PWN

grupa związków chemicznych, których cząsteczki są zbudowane z 2 elementów o przeciwnym powinowactwie do wody — z części hydrofobowej (o małym powinowactwie do wody) oraz części hydrofilowej (o dużym powinowactwie do wody);
amfoteryczność
[gr. amphóteros ‘dwustronny’],
właściwość niektórych związków chemicznych i jonów polegająca na wykazywaniu przez nie zarówno kwasowego, jak i zasadowego charakteru.
chrom, Cr, chromium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 24;
związki antymonu z tlenem, ciała stałe;
związek nieorganiczny, bezbarwne kryształy;
pierwiastki chemiczne stanowiące 13. grupę układu okresowego pierwiastków: bor (B), glin (Al), gal (Ga), ind (In), tal (Tl);
dwuskładnikowe związki chromu z tlenem;
cyna
[niem.],
Sn, stannum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 50;
cynk, Zn, zincum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 30;
nieorg. związki manganu z tlenem; mangan występuje w nich na II, III, IV lub VII stopniu utlenienia:
związek nieorganiczny, ciało stałe;
niob, Nb, niobium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 41;
związki ołowiu z tlenem:
ołów, Pb, plumbum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 82;
chem. związki tlenu z innymi pierwiastkami;
dwuskładnikowe związki uranu z tlenem;
związki chemiczne wanadu i tlenu:
amfolit
[gr.],
substancja amfoteryczna,
indywiduum chem. mogące, w zależności od środowiska reakcji, zachowywać się jak kwas lub jak zasada.
związki organiczne powszechnie występujące w organizmach żywych, zawierające w cząsteczce co najmniej jedną grupę karboksylową (–COOH) i co najmniej jedną grupę aminową (–NH 2).
związki chemiczne arsenu z tlenem;

Słownik języka polskiego PWN

amfoteryczny «wykazujący właściwości zarówno zasadowe, jak i kwasowe»
• amfoteryczność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia