amfoteryczne

Encyklopedia PWN

grupa związków chemicznych, których cząsteczki są zbudowane z 2 elementów o przeciwnym powinowactwie do wody — z części hydrofobowej (o małym powinowactwie do wody) oraz części hydrofilowej (o dużym powinowactwie do wody);
amfoteryczność
[gr. amphóteros ‘dwustronny’],
właściwość niektórych związków chemicznych i jonów polegająca na wykazywaniu przez nie zarówno kwasowego, jak i zasadowego charakteru.
chrom, Cr, chromium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 24;
związki antymonu z tlenem, ciała stałe;
związek nieorganiczny, bezbarwne kryształy;
pierwiastki chemiczne stanowiące 13. grupę układu okresowego pierwiastków: bor (B), glin (Al), gal (Ga), ind (In), tal (Tl);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia