tal

Encyklopedia PWN

tal
[gr. thallós ‘zielony pęd’, ‘gałązka’],
Tl, thallium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 81;
Tal Michaił N., ur. 9 I 1936, Ryga, zm. 28 VI 1992, Moskwa,
szachista łotewski (reprezentant ZSRR);
m. w Chinach, → Dali.
pierwiastki chemiczne stanowiące 13. grupę układu okresowego pierwiastków: bor (B), glin (Al), gal (Ga), ind (In), tal (Tl);
ałuny
[łac.],
związki nieorg., uwodnione podwójne siarczany(VI) metali jednowartościowych MI i trójwartościowych MIII, o wzorze ogólnym MI2SO4 · MIII2(SO4)3 · 24H2O, gdzie MI — sód, potas, rubid, cez, tal, także grupa amonowa; MIII — gł. glin, chrom, żelazo, kobalt, gal, ind, tytan, wanad, mangan)
analiza spektralna, analiza spektrometryczna, analiza spektroskopowa, dawniej analiza widmowa,
zespół instrumentalnych metod analizy chem., w których mierzy się emisję, absorpcję lub rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali.
grupa etniczna mieszkająca w prowincji Yunnan w Chinach;
Clann na Talmhan
[klaun nə talụ:n; irl., ‘lud ziemi’],
irl. partia polit. 1938–65;
Coleridge-Taylor
[kə̣ulərıdż tẹılər]
Samuel, ur. 15 VIII 1875, Londyn, zm. 1 IX 1912, Croydon (hrab. Surrey),
ang. kompozytor i dyrygent;
Crookes
[kruks]
Sir William, ur. 17 VI 1832, Londyn, zm. 4 IV 1919, tamże,
ang. fizyk i chemik;
Dali, Tali,
miasto w Chinach (prow. Yunnan), nad jeziorem Er Hai;
École de Paris
[ekọl dö parị],
szkoła paryska,
termin ten, wprowadzony 1924 zapewne przez malarza A. Ozenfanta, nigdy nie został precyzyjnie zdefiniowany; może dotyczyć wszystkich nowatorskich ruchów w sztuce rozwijających się w Paryżu w XX w., niekiedy odnosi się tylko do tych, które powstały przed II wojną światową.
Forces Nouvelles
[fors nuwẹl],
fr. ugrupowanie artyst., zał. 1935 w Paryżu przez malarza i krytyka, H. Hérauta;
gammakamera, kamera gamma, kamera scyntylacyjna,
urządzenie do wizualizacji struktury narządów wewn., umożliwiające także ocenę ich czynności fizjol. (lub patologii), wykorzystujące promieniowanie gamma radioizotopów (najczęściej technet 99mTc) wprowadzonych do organizmu pacjenta w postaci radiofarmaceutyku.
Ho Gjun, pseud. Kjosan, Songso, Pekwol Kosa, ur. 1569, zm. 1618,
koreański poeta, prozaik i polityk;
huta
[niem.],
zakład metalurgiczny produkujący (z rud i koncentratów oraz metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych i złomu metali) metale techn. i przerabiający je w procesie przeróbki plast. (walcowanie, kucie, ciągnienie, prasowanie, tłoczenie) na półwyroby i wyroby hutnicze.
Ismay
[ı̣zmeı]
Hastings Lionel, baron Ismay of Wormington (od 1947), ur. 21 VI 1887, Naini Tal (Nainital, Indie), zm. 17 XII 1965, Wormington Grange (Anglia),
bryt. generał i polityk;
Jethro Tull
[dżẹtrou tal],
bryt. zespół rockowy, zał. 1967 w Londynie
hydrol. naturalny zbiornik śródlądowy, stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu (misa lub czasza jeziorna), o brzegach ukształtowanych pod wpływem falowania i prądów wodnych, charakteryzujący się powolną wymianą wody.

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

tal «pierwiastek chemiczny, szary, miękki, łatwo topliwy metal»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia