adsorpcyjnych

Encyklopedia PWN

adsorpcja
[łac. ad- ‘przy’, sorbere ‘pochłaniać’],
zagęszczanie substancji (gazów, par, rozpuszczonych ciał stałych, jonów, a także cieczy) na granicy dwóch sąsiadujących faz.
osadowa skała ilasta składająca się gł. z minerałów ilastych z grupy montmorillonitu lub z pakietów mieszanych zbudowanych z montmorillonitu i illitu;
chem. równanie ilościowo opisujące adsorpcję wielowarstwową;
Franklin Rosalind Elsie, ur. 25 VII 1920, Londyn, zm. 16 IV 1958, tamże,
fizykochemik brytyjski;
skała osadowa organogeniczna, pochodzenia mor., zbudowana gł. z krzemionkowych igieł gąbek, szczątków radiolarii i otwornic oraz materiału okruchowego: kwarcu, glaukonitu, minerałów ilastych, i in.;;
Hahn
[ha:n]
Otto Wymowa, ur. 8 III 1879, Frankfurt n. Menem, zm. 28 VII 1968, Getynga,
fizykochemik niemiecki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia