adsorpcyjnych

Encyklopedia PWN

kwasy nieorg., których aniony zawierają co najmniej 2 atomy pierwiastka kwasotwórczego;
próchnica, humus,
bezpostaciowa substancja organiczna o ciemnej barwie, produkt humifikacji resztek roślinnych i zwierzęcych w glebie;
Tołłoczko Stanisław Karol, ur. 22 VIII 1868, Czelejów k. Brześcia, zm. 5 III 1935, Lwów,
chemik;
wskaźnik, indykator,
chem. substancja, która w określonych warunkach wykazuje wyraźną zmianę właściwości, najczęściej zmianę lub pojawienie się zabarwienia, fluorescencji, chemoluminescencji i in., co pozwala na stwierdzenie odczynu badanego roztworu albo obecności określonego jonu lub cząsteczki.
adsorbent
[łac.],
substancja stała (krystaliczna lub żel), na powierzchni której zachodzi adsorpcja.
adsorber, aparat adsorpcyjny,
urządzenie przemysłowe, w którym prowadzi się proces adsorpcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia