adsorpcyjnych

Encyklopedia PWN

farm. substancje o dużej powierzchni chłonnej, wiążące toksyczne produkty rozpadu bakterii, toksyny bakteryjne, bakterie, wydzieliny zapalne ran;
chromatografia, w której fazę nieruchomą stanowi adsorbent (np. żel krzemionkowy, tlenek glinu);
chromatografia
[gr. chrṓma ‘barwa’, gráphō ‘piszę’],
metoda rozdzielania jednorodnych mieszanin na składniki, w której wykorzystuje się różnicę sił oddziaływania tych składników z fazą ruchomą i nieruchomą (stacjonarną).
Kotlarczyk Janusz, ur. 20 VI 1931, Wadowice, zm. 1 X 2017,
geolog;
Langmuir
[lạ̈ŋmju:r]
Irving, ur. 31 I 1881, Brooklyn (Nowy Jork), zm. 16 VIII 1957, Falmouth (stan Massachusetts),
fizykochemik amerykański.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia