adsorpcyjnych

Encyklopedia PWN

najbardziej rozpowszechniony minerał ilasty, uwodniony krzemian glinu, o skomplikowanym składzie chem., zawiera sód, magnez, często żelazo;
urządzenie do hemodializy (dializa med.) umożliwiające oczyszczanie krwi (ciągłe lub okresowe) z substancji odpadowych przemiany materii (poprzez hemofiltrację lub adsorpcję), a także regulację składu elektrolitowego krwi.
procesy technol. stosowane w celu usunięcia zanieczyszczeń gazowych z ciał stałych i cieczy lub wyodrębnienia składników gazowych z paliw, gł. z węgla (odgazowanie węgla) i ropy naftowej;
pinocytoza
[gr.],
biol. rodzaj endocytozy polegający na pobieraniu przez komórkę z otaczającego środowiska płynów lub określonego rodzaju makrocząsteczek;
instrumentalne oznaczenie jakościowego i ilościowego składu zewn. warstw atomowych ciała stałego oraz cząstek na nim zaadsorbowanych, a także określenie ich elektr., magnet. i termodynamicznych właściwości oraz elektronowej i krystalograficznej struktury.
Tiselius
[tisẹliüs]
Arne Wilhelm Kaurin, ur. 10 VIII 1902, Sztokholm, zm. 29 X 1971, Uppsala,
chemik szwedzki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia