adsorpcyjnych

Encyklopedia PWN

węgiel aktywowany, węgiel aktywny,
czarna substancja o dobrze rozwiniętej powierzchni, odznaczająca się bardzo dobrymi właściwościami adsorpcyjnymi;
produkt zwęglania odtłuszczonych kości zwierzęcych w temperaturze 400–700°C
woda błonkowata, woda adhezyjna,
związana woda podziemna
woda higroskopijna, woda higroskopowa, woda adsorpcyjna,
związana woda podziemna
ziemie odbarwiające, ziemie bielące,
sproszkowane glinki pochodzenia naturalnego, zbudowane głównie z glinokrzemianów oraz niewielkich ilości tlenków wapnia, magnezu, żelaza, odznaczające się właściwościami adsorpcyjnymi;
złoża biologiczne, filtry biologiczne,
elementy drugiego (biologicznego) stopnia oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia