adsorbentem

Encyklopedia PWN

związek glinu z tlenem;
związki nieorg. o ogólnym wzorze Al2O3 · nH2O;
kapilarne zjawiska, zjawiska włoskowate,
w znaczeniu ogólnym — zjawiska powierzchniowe na granicy stykających się cieczy i ciał stałych, w znaczeniu węższym — zjawiska spowodowane występowaniem napięcia powierzchniowego.
skraplanie się par substancji w porach (kapilarach) adsorbentu.
urządzenie do hemodializy (dializa med.) umożliwiające oczyszczanie krwi (ciągłe lub okresowe) z substancji odpadowych przemiany materii (poprzez hemofiltrację lub adsorpcję), a także regulację składu elektrolitowego krwi.
ograniczanie ilości lub usuwanie substancji wprowadzanych do powietrza atmosferycznego (emisja zanieczyszczeń) przez zakłady produkcyjne i usługowe, pojazdy mechaniczne, hałdy, wysypiska i in. źródła zanieczyszczeń oraz zapobieganie przekraczaniu w powietrzu atmosferycznym dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających (imisja zanieczyszczeń).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia